menu
nl / eng

2e editie

50+ ateliercomplexen
450+ kunstenaars

25 & 26
sept. 2021
dagelijks 11.00 - 17.00

Hartelijk welkom bij de tweede editie van het Groot Rotterdams Atelier Weekend op 25 en 26 september 2021. Dit evenement biedt een uniek moment voor kunstliefhebbers om kunstenaars in hun atelier te ontmoeten. Het is daarbij ook een bijzondere gelegenheid om werk te kopen. Ruim zesduizend bezoeken werden vorig jaar geteld tijdens de eerste editie van het Groot Rotterdams Atelier Weekend, waarbij bijna de helft van alle deelnemende kunstenaars één of meer werken verkocht.

Het Groot Rotterdams Atelier Weekend maakt de verscheidenheid van de Rotterdamse ateliercomplexen zichtbaar. Verspreid over de hele stad, vaak in prachtige oude schoolgebouwen, werken kunstenaars in uiteenlopende disciplines. Met ruim vierhonderdvijftig kunstenaars verspreid over meer dan vijftig locaties is er voor elke Rotterdammer een atelier in eigen buurt te bezoeken. Het aanbod van kunstateliers is daarmee dit jaar nog groter en diverser: er zijn twintig nieuwe ateliercomplexen bijgekomen. Noemenswaardige locaties zijn Time Window in Agniesebuurt en het IJzerblok in Delfshaven, waar samen meer dan honderd kunstenaars zijn gevestigd.

Het Groot Rotterdams Atelier Weekend leidt bezoekers naar vaak prachtige gebouwen met schilderachtige ateliers, maar vorig jaar werd in de eerste editie zichtbaar dat sommige kunstenaars onder zeer slechte omstandigheden moeten werken. Naar aanleiding hiervan heeft een kleine groep kunstenaars een enquête onder collega’s gehouden. Hieruit werd pijnlijk duidelijk dat er een groot gebrek is aan veilige- en goede werkruimte voor kunstenaars, met de toevlucht naar onzekere anti-kraak locaties als gevolg. De resultaten van de enquête zijn aangeboden aan de wethouder met als positief effect dat kunstenaars nu directer worden betrokken bij de nieuwe beleidsnota Ateliers en Broedplaatsen.

Wij wensen alle bezoekers heel veel plezier tijdens deze ontdekkingsreis langs Rotterdamse ateliers. Tot slot, veel dank voor de enthousiaste medewerking van alle kunstenaars en Stichting Droom en Daad voor het mogelijk maken van het Groot Rotterdams Atelierweekend.

 

Vanaf 25 september 2021 gelden de recent aangekondigde versoepelingen van de corona maatregelen. Voor doorstroomlocaties zoals musea, bibliotheken en monumenten geldt er dan geen maximum bezoekersaantal meer is. Er is ook geen coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot deze locaties.

Voor je bezoek aan het Groot Rotterdams Atelier Weekend is het dus niet nodig om een coronatoegangsbewijs te tonen en gelden er geen beperkende maatregelen. Elke locatie is echter vrij om de maatregelen te treffen die zij nodig achten. We vragen alle bezoekers daar respect voor te hebben en zich daaraan te houden.