Vanuit de ervaring opgedaan in Zeeuwse steden wordt ingegaan op de mogelijkheid voor kunstenaars om een deelnemende rol te hebben in stadsprojecten. Stil wordt gestaan bij het proces dat is gevolgd. In interactie met het publiek zal ook worden gesproken over Rotterdam.

Zaterdag 16 september 12.00-13.00 en 16.00-17.00

Zondag 17 september 12.00-13.00 en 16.00-17.00

Graag aanmelden via: karinstroo1@gmail.com