In de binnentuin van het Jan van de Ploeghuis bevindt zich een installatie gewijd aan speltgodin Hildegard von Bingen, naamgever van de buurt en uitvinder van speltbier met het in die tijd omstreden ingrediënt hop.

Op 17 september om 13.00 u treedt Cora Schmeiser op in het Jan van der Ploeghuis met liederen van Hildegard von Bingen. Dit in het kader van het Groot Rotterdams Atelier Weekend, dat samenvalt met haar naamdag.

Dit optreden vindt plaats in de binnentuin, met als decor een installatie van Henk Elenga.
Ze zingt drie liederen:
O Virtus Sapientie. (ik heb de tekst vertaald, zie bijlage)
O Virtus Digiti Deï
O Viridissima Virga
De liederen worden door haar ingeleid.
Machteld Teekens zal met een vertelling toelichten wat de mogelijkheden zijn om met  het veelzijdige oeuvre van deze bijzondere vrouw in de wijk initiatieven te ontplooien

Ingang: Verbraakstraat (achterzijde)